Copiloto Empresarial

Finances per empresaris, emprenedors i professionals


A qui va dirigit aquest curs:

Persones sense coneixements previs interessades en interpretar la informació de naturalesa econòmica i financera o comprendre millor les explicacions dels experts.

Què aprendràs:

Assolir un nivell bàsic de comprensió autònoma dels estats econòmics i financers habituals.

Programa:

La comptabilitat. Com alimenta el sistema. La funció comptable avui. Conceptes més importants.
El balanç. Com interpretar-lo.
Equilibris patrimonials. Conceptes fonamentals.
Compte de pèrdues i guanys. Presentació i conceptes clau. Anàlisi.
Anàlisi conjunta balanç-compte de resultats.

Durada: 4 hores.

Data: 28 de Juny de 2019, de 10 a 14.

Lloc: AIN Business Center. Diagonal 610. Barcelona.

Preu: 77 Euros.

Inscripció i pagament: Omple aquest formulari i rebràs les instruccions per fer el pagament.